FRAKSI PKB

1.
FIKSO RUBIANTO
KETUA
 2.
SUHARI. SH
WAKIL KETUA
3.
MAHFUT ARIFIN. S.Sos
SEKRETARIS
4.
DWI AGUS PRAYITNO, SH. M.Si
ANGGOTA
5.
H. SLAMET HARIANTO. SH
ANGGOTA
5.
Ir. H. MOH. ERKAMNI, M.Si
ANGGOTA
6.
MASHUDI, SH
ANGGOTA
7.
MUJIATIN
ANGGOTA